Yoga beweegt je

Wat beweegt mij?Liefde voor stilte

'Yoga is het niet aangeraakt zijn door de wervelingen van de geest. Dan is het ziende thuis in zichzelf.'  (Patanjali)


Het ziende thuisbrengen in zichzelf…  Prachtige en tegelijk een beetje raadselachtige woorden. Het is wat yoga voor mij betekent. Mijn naam is Dorine van der Beek. Opgroeiend op een groene plek in Nederland leerde ik de stilte kennen, en de grootsheid daarvan. De liefde voor stilte was geboren, al was ik me daarvan toen nog niet bewust. Het was het begin, de kiem, van mijn keuze voor yoga.


Stilte is er altijd

We leven in een wereld vol prikkels.

Zintuigelijke prikkels: beelden, geluiden, geuren, smaken, fysieke sensaties.

Gedachten, gevoelens, emoties.

Noden, behoeften, verlangens.

Stemmingen, meningen, sociale uitdagingen, soms sociale druk. Dynamieken in relaties, groepsdynamieken.

Werkdruk, afleidingen, verleidingen… 


Het leven is een krachtenveld vol uitdagingen. Hoe beweeg je daarin als mens? Word je voortdurend ‘meegenomen’ door alles wat zich aandient? Of is er een stille kern, met onderscheidingsvermogen, waarnaar je altijd terug kunt keren?


Die stilte is er. Iedere mens draagt deze in zich.


Met yoga vind je jouw stilte

Yoga beoefenen werpt licht op de wisselwerking tussen alle prikkels, wervelingen, en het stille in jou. Het is oefenen in kalmte, te midden van alle beweging. Het is opnieuw leren zien. Onderscheiden: wat is wezenlijk belangrijk?


Een lichtje op die wisselwerking betekent ruimte.


Ruimte voor jouw wezen.

Ruimte voor het lichaam om te ontspannen.

Ruimte voor de ziel om zich kenbaar te maken.

Ruimte voor het hart om te openen.

Ruimte voor de stem om te spreken.

Ruimte voor de wil om te sturen, vanuit helderheid en gedragen door het hart.

Ruimte om te genieten.


Ruimte, kortom, om een leven te leiden dat verbonden is met de essentie. Die uitdaging ga ik heel graag samen met jou aan. Waarbij woorden woorden zijn, en ik je graag uitnodig om te komen ervaren. Voel je welkom!


 Tijd en aandacht voor jou

‘Poetsen met een praatje…’ Het is de slogan van een zorgaanbieder die huishoudelijke ondersteuning biedt. Ik vind ‘m leuk. Het bedrijf vertelt hiermee dat schoonmaken niet alleen maar poetsen is, maar dat er ook aandacht is voor de mens die het huis bewoont.


Het is ook wat je bij mij zult vinden: tijd. In de vorm van rust, aandacht, samen kijken naar wat nodig is. Vertragen, inhaken op wat zich aandient. Weer oog krijgen voor het wonder van het alledaagse.


Ik houd van de kleine schaal, en bewaar die door in kleine groepen en individueel te werken. Zodat er tijd is voor vragen, en het uitwisselen van ervaringen. Bij Yoga beweegt je vind je maatwerk. 


 

‘Art is quite heavenly already’

(Narmada Devi Pura Ma)

Kunst raakt aan spiritualiteit. Op allerlei manieren.


Kunst beoefenen is een vorm van meditatie. Ga maar na. Tekenen is aandachtig kijken. Schrijven, vrij schrijven, is afstemmen op de innerlijke wijsheid. Dansen is mindful bewegen. Enzovoorts.


We hebben muziek, gedichten, dans, nodig. Kunst spreekt rechtstreeks tot de ziel, en voedt die. Daarom is kunst helend. Het brengt je ervaringen van herkenning, her-innering, magie. Kunst geeft je ook nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden. Waarmee je de betovering, de mythische lagen, weer zichtbaar, soms zelfs tastbaar kunt maken.

Kunst maakt je natuurlijke kracht om creatief te zijn wakker. Het opent je intuïtie.


Mijn hele leven heb ik gedanst, geschreven, dingen gemaakt. Ook in mijn yoga-praktijk maak ik dankbaar gebruik van de ingangen die onder meer schrijven, tekenen, dans en verhalen bieden.


In de Ouder-Peuter Yogalessen bijvoorbeeld bied ik meerdere van deze ‘ingangen’ aan. Zodat de kinderen al jong in aanraking komen met de pure levensenergie die creativiteit is. Juist bij jonge kinderen is kunst een prachtige en vanzelfsprekende toegang tot yoga. En in de workshops Dans & Yoga krijg je de kans om opnieuw contact te maken met het lichaam in beweging.

 

Op de pagina  Aanbod  vind je een overzicht van mijn lessen en workshops.
Uit de knoop

Tijdens één van de eerste lessen in de opleiding zei mijn leraar 'Yoga is bedoeld om jou uit de knoop te halen.' Het was een terugkerend thema in de vier jaren die volgden. Aanvankelijk riepen zijn woorden vragen op. Zaten wij in de knoop dan?


Gaandeweg werd duidelijk wat hij bedoelde. We zijn in de war, en we zien het vaak niet. We erváren het wel, bijvoorbeeld door een gevoel van tegenslag, moeizaamheid, of ongeduld. En dus gaan we aan de slag met de knoop, om die te ontwarren. Dat kan heel zinvol zijn. Tegelijkertijd kun je je hele leven blijven peuteren aan de knopen. En, zoals het met echte knopen ook vaak gaat: dan ontstaan er weer nieuwe.


Er is dus nog iets anders nodig. Een ‘niet-doen’, waarmee je je in verbinding stelt met een oneindige bron van intelligentie. Door het doen van yoga ‘klaart het op’. Zonder te peuteren, gewoon, omdat het een poosje stil is, en je juist níét meer bijdraagt aan de verhalen. Yoga is het weghalen van de wolken, en zien dat de zon schijnt. Pijn smelt in het licht van bewustzijn.  Yoga is een her-oriëntatie, opnieuw plaats bepalen. Het is alsof je je vliegwiel, je gerichtheid, omdraait. Dan ontstaat er vrede, ruimte, oplossing.